HOME TLAXCALA
översättarnas nätverk för språklig mångfald
TLAXCALAS MANIFEST  VILKA VI ÄR  TLAXCALAS VÄNNER   SÖKA 

SÖDER OM GRÄNSEN  (Latinamerika och Karibiska havet)
IMPERIUM (Globala teman)
KANAANS LAND  (Palestina/Israel)
UMMA (Arabvärlden, Islam)
I VALENS MAGE  (Aktivism i imperialismens metropoler)
KRIG OCH FRED  (USA, EU, NATO)
MODERKONTINENTEN (Afrika, Indiska Oceanen)

TYFONZONEN (Asien, Stilla sänkan)
MED ETT K SOM I KALVELLIDO (En proletär karikatyrtecknares dagbok)
RYKANDE HJÄRNOR (Kultur, kommunikation)
OKLASSIFCERBART 
TLAXCALANSKA KRÖNIKOR 
TLAXCALAS REFERENSZON  (Ordböcker, lexikon, kartor)
FÖRFATTARBIBLIOTEKET 
GALLERI 
TLAXCALAS ARKIV 

06/03/2021
Español Français English Deutsch Português Italiano Català
عربي Svenska فارسی Ελληνικά русски TAMAZIGHT OTHER LANGUAGES
 

Sverige måste säga nej till israeliskt medlemskap i OECD-Öppet brev till Carl Bildt


FÖRFATTARE:  Per GAHRTON


 Stockholm, 2010-04-13

Att: Carl Bildt
Utrikesdepartementet

I slutet av nästa månad väntas den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD besluta om israeliskt medlemskap. Israels bristande respekt för mänskliga rättigheter och internationell rätt, samt tendensen att sätta upp hinder för en realistisk fredsprocess möter omfattande internationell kritik. Israel har gång på gång visat att de inte låter sig påverkas av kritiken, utan fortsätter sin folkrättsvidriga politik utan att det får några faktiska konsekvenser. I kontrast till uttalanden och fördömanden särbehandlas Israel positivt i internationell politik och samarbeten. Ett beviljat medlemskap i OECD skulle vara ännu ett exempel på detta. Beslutet förutsätter att organisationen blundar för egna riktlinjer när det gäller fred, mänskliga rättigheter och handel.

Vi anser att det finns många skäl att neka Israel medlemskap i OECD, bland annat:

  • Produktionen på ockuperade områden strider mot folkrätten, och EG-domstolen förtydligade så sent som i februari att produkter från Västbanken inte får klassas som israeliska. I de siffror som ligger som underlag för beslutet om medlemskap har ingen åtskillnad gjorts. Tvärtemot att straffas för folkrättsbrott faller de till Israels fördel.
  • Medlemsländerna ska enligt OECD:s konvention dela synen på rättsstaten och respekten för mänskliga rättigheter. Många av nuvarande medlemsländer har vid olika tillfällen fört fram kritik som visar att så inte är fallet gällande Israel. Israel förvägrade till exempel en FN:s delegation visum när de skulle utreda anfallet mot Gaza, och verkar för att internationell lagstiftning ska justeras efter israeliskt agerande inte tvärtom.
  • OECD:s konvention stadgar att länderna ska bidra till fredliga och harmoniska relationer mellan världens folk. OECD:s medlemsländer har vid många tillfällen riktat kritik mot att Israel har agerat i motsatt riktning. Så sent som i mars fördömde USA, EU, Ryssland och FN tillsammans Israels Jerusalempolitik för att den underminerar fredsprocessen. Israel ignorerar kritiken.
  • OECD:s medlemsländer förbinder sig att bidra till att världshandeln expanderar på en icke-diskriminerande grund och enligt internationella förpliktelser. Länderna ska reducera eller avskaffa hinder mot handels- och tjänsteutbyte. Under beredningen av Israelisk medlemskap har en av världens mest långtgående och internationellt kritiserade blockader införts mot befolkningen i Gaza. De palestinskkontrollerade områdena på Västbanken har fragmenterats av bosättningar, segregationsmuren, exklusivt israeliska vägar och vägspärrar. Palestinierna begränsas kraftigt i sina möjligheter till såväl import, export som intern handel.
  • OECDs biståndskommitté, DAC, samordnar de internationella biståndsgivarnas rapportering om biståndet, och tar fram riktlinjer för biståndet. Palestina är ett stort mottagarland av bistånd, och den israeliska ockupationen är den största orsaken till detta behov. Om Israel beviljas medlemskap får landet inflytande över policyprocesser som kan påverka stödet till Palestina.

Menar regeringen allvar med ställningstaganden till Israelisk policy bär den ansvar för att kritiken inte stannar vid tomma ord. Palestinagrupperna i Sverige (PGS) uppmanar regeringen att agera enligt något av följande:

1. Längden på OECD:s medlemsprocess är inte förutbestämd utan avslutas då alla relevanta frågor anses vara utredda. Varje medlemsland kan när som helst fram till beslutet väcka nya politiska frågor. Detta ger regeringen möjlighet att frysa processen genom att begära ytterligare utredningar, eller krav som ställs på Israel.

2. Nya medlemsländer antas genom konsensus där varje medlemsland har en röst. Regeringen har möjlighet att på egen hand, eller tillsammans med andra medlemsländer, stoppa det israeliska medlemskapet om omröstning sker i maj.

Vidare uppmanar PGS regeringen att snarast möjligt göra sina intentioner kända när det gäller israeliskt medlemskap i OECD.

Per Gahrton, ordförande
Palestinagrupperna i Sverige

   

Palestinagrupperna har lanserat en kampanjsida där vi listar argumenten mot att Israel skall beviljas medlemskap och vi länkar till artiklar och dokument kring detta.

Besök http://nomembership.org/ och sprid till alla du känner!


Källa: http://www.palestinagrupperna.se/sverige-m%C3%A5ste-s%C3%A4ga-nej-till-israeliskt-medlemskap-i-oecd

Originalartikel publicerad den 13 April 2010

Om skribenten

Tlaxcala är översättarnas internationella nätverk för språklig mångfald. Denna artikel fritt återges, förutsatt att dess författare och källa anges.

URL till denna artikel på Tlaxcala:
http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=10453&lg=sv

 


KANAANS LAND : 03/05/2010

 
 SKRIV UT DENNA SIDA SKRIV UT DENNA SIDA 

 SKICKA DENNA SIDA SKICKA DENNA SIDA

 
DENNA SIDADENNA SIDA 

 tlaxcala@tlaxcala.es

  2:36