HOME TLAXCALA
översättarnas nätverk för språklig mångfald
TLAXCALAS MANIFEST  VILKA VI ÄR  TLAXCALAS VÄNNER   SÖKA 

SÖDER OM GRÄNSEN  (Latinamerika och Karibiska havet)
IMPERIUM (Globala teman)
KANAANS LAND  (Palestina/Israel)
UMMA (Arabvärlden, Islam)
I VALENS MAGE  (Aktivism i imperialismens metropoler)
KRIG OCH FRED  (USA, EU, NATO)
MODERKONTINENTEN (Afrika, Indiska Oceanen)

TYFONZONEN (Asien, Stilla sänkan)
MED ETT K SOM I KALVELLIDO (En proletär karikatyrtecknares dagbok)
RYKANDE HJÄRNOR (Kultur, kommunikation)
OKLASSIFCERBART 
TLAXCALANSKA KRÖNIKOR 
TLAXCALAS REFERENSZON  (Ordböcker, lexikon, kartor)
FÖRFATTARBIBLIOTEKET 
GALLERI 
TLAXCALAS ARKIV 

06/03/2021
Español Français English Deutsch Português Italiano Català
عربي Svenska فارسی Ελληνικά русски TAMAZIGHT OTHER LANGUAGES
 

Gaskrigets generaler förbereder sig för det stora slaget


FÖRFATTARE:  Giulietto CHIESA Джульетто Кьеза

Översatt av  Einar Schlereth. Granskad av Fausto Giudice


Nu när ”Nord Stream” har nått punkten för att överkomma de sista byråkratiska och tekniska hindren dyker det plötsligt upp kontroverser i Europa och USA - eller snarare direkta försök att förhindra dess genomförande.

Nord Stream” är – för den icke-initierade – en stor operation som Moskva satte igång för att kringgå Ukrainas hindrande av gasströmmen till västkonsumenterna genom att lägga rören från Vyborg till Greifswald på Östersjöns botten. För detta är verkligen ett hinder som Moskva har fått känna av under de senaste vintrarna, och framför allt under de två senaste vintrarna med de två ”gaskrigen” som man blev tvungen till på grund av den ukrainske presidenten Viktor Jusjtjenkos manöver. ”Av nödo”, sade Putin mycket argt, ty ”vi vill bara sälja vår gas men Kiev hindrar oss”.

Man vet inte hur mycket den här tvisten redan har kostat Gazprom. Dess mäktige generaldirektör Alexej Miller har inte avslöjat det. Men visst har man gjort beräkningar i Moskva. Proppen i Ukraina har nu 18 år efter Sovietunionens upphörande förorsakat förluster på uppemot 50 miljarder dollar i form av gas som avdunstats på vägen, icke-betald gas och gas som man har fått till mycket lägre pris än på marknaden.

Det här måste tas med en nypa salt då Ukraina kom fram till helt andra uppgifter.

Men faktum är att Moskva fortfarande inte har något alternativ: de gasledningar som byggdes under den sovjetiska eran gick genom sovjetiskt territorium och genom Warszavapaktens länder. Efter systemets sönderfall kunde de som fick ränta i form av dessa gasledningar i sina händer spela sitt kort: antingen betalar du eller så blir det stopp. Med andra ord: Antingen ger du mig en del av din produkt till reducerat pris eller så kommer du inte fram. Jag kan hur som helst betjäna mig direkt från rören. Och om du skulle protestera så stänger jag av kranen och anklagar dig framför hela Europa för att du vill utpressa oss av politiska motiv, att du vill uttorka oss och att vi skall frysa och hamna i en industriell kris och att du vill tvinga in oss in den inflytelsesfär som du har förlorat i det kalla kriget.

Så länge det handlade om länder som man var vän med, som man kontrollerade eller var kontrollerbara, hade Moskva kunnat rita upp improviserade kontrakt som visserligen vacklade men hölls vid liv. Som överlevde en hel del kriser - hundra under 15 år - av olika längd och tyngd och ommålat med olika politiska färger, men med den gemensamma nämnaren: att betala mindre.

Med Vitrysslands Lukasjenko, till exempel, gick det bra med undantag för några få tuffa spänningar. Särskilt därför att Lukasjenko har haft mycket dåliga relationer till väst och vid horisonten skimrade den hypotetiska möjligheten av en återförening Ryssland–Vitryssland...

Men med Ukrainas Jusjtjenko (Julia Tymosjenko har bytt allians och det ser ut som om hon nu är på Moskvas sida) har diskursen blivit ohållbar. Den ”orangea revolutionen” har satt Kiev under Washingtons och Bryssels skydd och in i EU och i NATO. Alltså på kollisionskurs med Moskva. Vad vore det för mening för Moskvas del att fortsätta ge presenter för att underhålla en vänskap som har blivit omöjlig?

Och inte heller i Europa är alla benägna att vika sig för den ukrainska utpressningen. Det är alltför uppenbart och för farligt. För Moskva har inte för avsikt att bli förlorare. Dock, om gasen inte längre passerar Ukraina, är det Ryssland som kan stänga av kranen vid källan. Resultatet blir inte bara att Kiev inte får någonting och förblir ensamt med sin utpressning utan också att hela Europa förlorar en fjärdedel av den energi man behöver. Och imorgon blir det ännu värre – efter alla förutsägelsser.

En realistisk möjlighet är att Moskva hittar – förresten har de redan hittat – en köpare som törstar efter energin och har kapacitet att kunna absorbera all gas som numera går till väst. Och det är Kina. Man lägger alltså fler rör i riktning mot öst.  Det tar några år men det är oundvikligt. Kinas törst är enorm.


Ryska gasarbetare. Foto: Wintershall AG för nord-stream.com

På det viset har Putin hittat folk med öppna öron och fickor med hänsyn till att ”Nord Stream” kostar mer än 10 miljarder euro. Framför allt i Tyskland. Den f.d. rikskanslern Gerhard Schröder går i spetsen – han har blivit generaldirektör för hela projektet. Men Merkel har också hängt på och bakom henne står hela den tyska industrin. Och nu skyndar sig Sarkozy att ställa sig i kön.

Lägg till det där att ”South Stream” kan vara ett alternativ till ”Nabucco” för att transportera gasen under Svarta Havet till Bulgarien, Balkan, Grekland och Italien (och där har Putin hittat ett entusiastiskt stöd i Berlusconi, d.v.s. ENI) och dessutom till Sarkozy. Och därmed uppstår en situation där Moskva kan leverera gasen (och all gas som skall köpas av de f.d. systerrepublikerna i Centralaasien) till européerna utan att det måste passera något filter.

Uppenbarligen innebär detta en sann revolution i relationerna mellan Ryssland och Europa.


Men det tycker Washington inte om. Därför har Jimmy Carters f.d. nationella säkerhetsrådgivare, den gamle Zbigniew Brzezinskis röst höjts: Givakt, Moskva vill ”isolera Västeuropa från Östeuropa”. Och så följer hela kören av protester av alla de ”olyckliga” som inte får något.

Urmas Paet, den estniska utrikesministern har beklagat sig över att de baltiska länderna blir ”ignorerade”. De f.d. statscheferna Vaclav Havel och Lech Walesa fördömde den 23 april  Moskvas försök att vilja ”åter etablera inflytelsezoner”.  Den tesen är unik: Den operationen är ett hot mot Östeuropa som blir utsatt för ”utpressning” och förblir utan el.

Men är det verkligen sant att Bryssel inte skulle kunna redistribuera gasen som efter marknadskriterier kommer - i alla fall från Moskva - i överflöd? Man förstår inte hur Ryssland skulle kunna bestämma över den europeiska fördelningen av gasen när den väl har nått terminalerna hos ”Nord Stream” och ”South Stream”.

Den polske utrikesministern Radoslaw Sikorski jämför till och med ”Nord Stream” med Molotov-Ribbentroppakten [=Hitler-Stalinpakten från augusti 1939, övers. anm.]

Dessa gasledningar ska alltså inte få se dagens ljus. I dess ställe föredrar Washington och kören hos dess allierade ”Nabucco” som har fördelen att kringgå Moskva helt och hållet för att leta efter säljare i Turkmenistan och Kazakstan, uppenbarligen för att passera över Georgien och Turkiet. En perfekt operation om Putin och Medvedev inte redan hade gjort sitt motdrag. Och de har mycket mäktiga, om inte till och med bestämmande, allierade i Europa.

Det kommer säkert att hända något stort under den närmsta tiden. Om Putin, Berlusconi och Gerhard Schröder har kommit överens att just nu träffas privat i St. Petersburg så är det för att de förbereder sig för att stå emot en mäktig offensiv.Källa: Megachip - I generali della guerra del gas si preparano alla battaglia più dura


Originalartikel publicerad den 21/10/2009

Om skribenten

Einar Schlereth och Fausto Giudice  är medlemmar av Tlaxcala, översättarnas nätverk för språklig mångfald. Denna översättning fritt återges, förutsatt att dess författare, översättare, korrekturläsare och källa anges.

URL till denna artikel på Tlaxcala:
http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=9108&lg=sv

  
 


KRIG OCH FRED : 27/10/2009

 
 SKRIV UT DENNA SIDA SKRIV UT DENNA SIDA 

 SKICKA DENNA SIDA SKICKA DENNA SIDA

 
DENNA SIDADENNA SIDA 

 tlaxcala@tlaxcala.es

  2:56