HOME TLAXCALA
översättarnas nätverk för språklig mångfald
TLAXCALAS MANIFEST  VILKA VI ÄR  TLAXCALAS VÄNNER   SÖKA 

SÖDER OM GRÄNSEN  (Latinamerika och Karibiska havet)
IMPERIUM (Globala teman)
KANAANS LAND  (Palestina/Israel)
UMMA (Arabvärlden, Islam)
I VALENS MAGE  (Aktivism i imperialismens metropoler)
KRIG OCH FRED  (USA, EU, NATO)
MODERKONTINENTEN (Afrika, Indiska Oceanen)

TYFONZONEN (Asien, Stilla sänkan)
MED ETT K SOM I KALVELLIDO (En proletär karikatyrtecknares dagbok)
RYKANDE HJÄRNOR (Kultur, kommunikation)
OKLASSIFCERBART 
TLAXCALANSKA KRÖNIKOR 
TLAXCALAS REFERENSZON  (Ordböcker, lexikon, kartor)
FÖRFATTARBIBLIOTEKET 
GALLERI 
TLAXCALAS ARKIV 

06/03/2021
Español Français English Deutsch Português Italiano Català
عربي Svenska فارسی Ελληνικά русски TAMAZIGHT OTHER LANGUAGES
 
Rätten till solidaritet inför rätta den 3 december

Danmark: Rättegången mot Föreningen Oprør närmar sig


FÖRFATTARE:  Patrick MAC MANUS

Översatt av  Kristoffer Larsson


Rättegången mot Föreningen Oprør (Uppror) för stöd till motståndsrörelser börjar nu närma sig. Man kräver fängelse. Rättegången äger rum i Köpenhamns tingsrätt nr 6 den 3 och 7 december 2009 samt den 8 januari 2010. Domen kommer att avkunnas den 8 februari 2010.

Oprør (Uppror), som bildades i 2004, har till syfte att utmana ”terroristlagstiftningen”, både i Danmark och internationellt. Terroristlagstiftningen försöker underminera progressiva organisationer, motståndsrörelser, fackföreningsrörelser och solidaritetsrörelser världen över.

Vi ber om stöd från alla rörelser för att:

- Försvara folks rätt att stå emot illegitima regeringar och utländsk ockupation!
- Försvara folks rätt att med vapen bekämpa förtryck då alla andra metoder visat sig lönlösa!

Oprør anklagas för att ha överfört pengar till Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP) och till Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) i syfte att utmana terroristlagstiftningen.

Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP) har i decennier varit en ledande kraft för det palestinska folkets kamp och har deltagit i legitima konfrontationer med ockupationsstyrkor. Vi stöder Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP) i sin kamp för en sekulär och demokratisk stat för alla. De kan på intet sätt stämplas som en ”terroristorganisation”.

FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) har i decennier arbetat och kämpat för demokratiska rättigheter och jämlikhet för folket. Den nuvarande regimen har stöd från USA och är allierad med ”dödsskvadroner” kontrollerade av jordägare och drogkarteller, den försätter att förfölja fackliga ledare och medlemmar, politiska aktivister, studenter och bondeorganisationer i Colombia. Flera latinamerikanska nationer har förhandlat fram fred genom att legalisera upprorsgrupper, vilket tillåter dem att delta i en öppen politisk process. Kriminaliseringen av FARC förhindrar en politisk lösning i Colombia.

I Danmark finns ett växande motstånd mot ”terroristlagstiftningen”, ett växande trots som att Oprør har försökt åstadkomma och som föreningen själv är del av.

I närheten av oss har organisationen Fighters & Lovers utmanat ”terroristlagstiftningen” genom att sälja T-shirts till stöd för FARC och PFLP. Den 18 september 2008 ändrade hovrätten ett tidigare frikännande från tingsrätten i Köpenhamn och dömde fem medlemmar till fängelse i allt från 60 dagar till sex månader. I mars 2009 reviderade Högsta domstolen fängelsedomarna till villkorligt straff och uttryckte också tveksamhet över själva lagstiftningen.

Frågan om terrorist-, motstånds- och befrielserörelser har i allt större grad letat sig in i debatten.

Inte minst frågan om den danska motståndsrörelsen mot ockupationen under andra världskriget. Vid den tiden stämplades dem som ”terrorister” av ockupationsstyrkorna och deras allierade. Horeserød-Stutthof-föreningen, som växte fram ur motståndsrörelsen och efterföljande generationer, har påskyndat debatten. Sedan 2006 har Horeserød-Stutthof-föreningen upprepade gånger skickat ekonomiskt stöd till FARC och PFLP samt informerat justitieministeriet om detta. Justitieministeriet har ännu inte reagerat, vilket visar på hyckleriet med den nu pågående tillämpningen av ”terroristlagstiftningen”.

En internationell grupp inom Timmerindustrins och byggnadsarbetarnas förbund i Köpenhamn har också skickat ekonomiskt stöd till motståndsrörelsen i Colombia. I det fallet drar de paralleller till tidigare erfarenheter: stöd till befrielserörelser i Vietnam och Sydafrika, vilket på den tiden var att utmana regeringspolitiken. Ännu har det inte väckt någon reaktion på det rättsliga planet.

I den annalkande rättegången mot Oprør kommer inte ens ett frikännande att lösa problemet. Internationell ”terroristlagstiftning” kommer att förbli en global utmaning för de mänskliga rättigheterna. Inte heller kommer en fällande dom att ändra vår målsättning: fortsatt stöd till motstånd och solidaritet världen över.

Palestina och Colombia är vad vi har valt att fokusera på. Det finns många andra – från Turkiet till Kurdistan, från Baskien till Filippinerna – som vi också hade kunnat välja. Ett viktigt kriterium när vi väljer är att befrielsekrafterna främjar sekulära, demokratiska och humanistiska mål tillsammans med sitt folk.

Genom den nuvarande terroristlagstiftningen har stater försök kuva sina medborgares yttrandefrihet och politiska rättigheter. Rätten att ge moraliskt och materiellt stöd till motstånds- och befrielserörelser världen över är hotad. Medborgarnas medborgerliga och fackliga rättighet att föra en legitim kamp för välfärd och demokratisk reform kuvas i allt högre grad.

Oprør uppmanar alla rörelser som arbetar för demokrati och internationell solidaritet att göra oss sällskap i vårt utmanande av nationell och överstatlig terroristlagstiftning och det så kallade ”globala kriget mot terrorismen”.

Demonstrationer vid danska ambassader med krav på att Oprør ska frikännas i den annalkande rättegången välkomnas, liksom protestbrev till justitieministeriet och utrikesministeriet.

 • Justitedepartementet:
  Slotsholmsgade 10
  1216 Köpenhamn K
  Telefon: +45 / 72 26 84 00
  Telefax +45 / 33 93 35 10
  Email:
    jm@jm.dk
   
 • UD: 
  Asiatisk Plads 2
  DK-1448 Köpenhamn K 
  Telefon: +45/ 33 92 00 00
  Telefax: +45/ 32 54 05 33
   E-mail: um@um.dk
 • Kontakt till Oprør : opror[at]linuxmail[dot]org


Källa: Rebellion (Denmark): The Court Case is Approaching!

Originalartikel publicerad den 20 november 2009

Om skribenten

Kristoffer Larsson är medlem av Tlaxcala, översättarnas internationella nätverk för språklig mångfald. Denna översättning fritt återges, förutsatt att dess författare, översättare, korrekturläsare och källa anges.

URL till denna artikel på Tlaxcala:
http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=9402&lg=sv

    

      


 


I VALENS MAGE : 30/11/2009

 
 SKRIV UT DENNA SIDA SKRIV UT DENNA SIDA 

 SKICKA DENNA SIDA SKICKA DENNA SIDA

 
DENNA SIDADENNA SIDA 

 tlaxcala@tlaxcala.es

  3:3