HOME TLAXCALA
översättarnas nätverk för språklig mångfald
TLAXCALAS MANIFEST  VILKA VI ÄR  TLAXCALAS VÄNNER   SÖKA 

SÖDER OM GRÄNSEN  (Latinamerika och Karibiska havet)
IMPERIUM (Globala teman)
KANAANS LAND  (Palestina/Israel)
UMMA (Arabvärlden, Islam)
I VALENS MAGE  (Aktivism i imperialismens metropoler)
KRIG OCH FRED  (USA, EU, NATO)
MODERKONTINENTEN (Afrika, Indiska Oceanen)

TYFONZONEN (Asien, Stilla sänkan)
MED ETT K SOM I KALVELLIDO (En proletär karikatyrtecknares dagbok)
RYKANDE HJÄRNOR (Kultur, kommunikation)
OKLASSIFCERBART 
TLAXCALANSKA KRÖNIKOR 
TLAXCALAS REFERENSZON  (Ordböcker, lexikon, kartor)
FÖRFATTARBIBLIOTEKET 
GALLERI 
TLAXCALAS ARKIV 

06/03/2021
Español Français English Deutsch Português Italiano Català
عربي Svenska فارسی Ελληνικά русски TAMAZIGHT OTHER LANGUAGES
 

Skammens mur och högfärdens torn


FÖRFATTARE:  Ayman EL KAYMAN

Översatt av  Anders Jungnell


Varje monark med självaktning bör lämna åtminstone ett skrytbygge efter sig för att markera sin flyktiga närvaro på denna jord och avsätta ett bestående avtryck på människorna och landskapet. Ludvig XIV efterlämnade Versailles, Shah Jahan gav oss Taj Mahal, Mitterrand glaspyramiden vid Louvren, Hassan II moskén i Casablanca och Saharamuren. Två regerande arabiska monarker har inte velat svika traditionen.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ar/0/0b/Egyptian_steel_wall.jpg

Mubaraks stålmur

Hosni Moubakrak, egyptisk mini-farao, lämnar åt eftervärlden ett mycket speciellt monument, Al Jidar Al Fouladhi, Stålmuren, som kommer att kallas Jidar Al Khazi Al Mubaraki (Mubaraks skamliga mur). Denna stålmur som är nedgrävd till 35 meters djup håller på att byggas längs gränsen mellan Gazaremsan och Egypten. Parallellt med muren görs en kanal där vatten från Medelhavet ska dränka alla tunnlar som gazaborna grävt för att undfly den dödsbringande avspärrningen. Bygget pågår för fullt.

Det övervakas av officerare från de franska och nordamerikanska säkerhetstjänsterna. Deras högkvarter är inhyst i USA-ambassaden i Kairo och förfogar dessutom över en framskjuten kommandopost i El Arish.

I mitten på december besöktes bygget av den franske generalen Benoît Puga, chef för DRM (Direction du Renseignement Militaire), den militära underrättelsetjänsten.

Affären kom i dagen i slutet på december efter israelisk lösmynthet och den egyptiska regeringen erkände slutligen efter halvhjärtade dementier att projektet höll på att förverkligas. Palestinierna och deras vänner tappade då humöret på allvar och kritiken blev häftig. Den 29 december utfärdade schejk Al Qardawi och andra islamiska teologer från Internationella Islamiska Ulemaunionen, bl.a. schejkerna Zindani och Nabulsi, en deklaration (oegentligt betecknad ”fatwa” av vissa kommentatorer) som fördömde muren som ”ett oursäktligt brott” som islam inte kan acceptera och uppmanade Arabförbundet och Islamiska konferensorganisationen att inskrida för att få Egypten att stoppa bygget.

Den 1 januari kommer slutrepliken: Schejk Mohammed Said Tantawi och hans 25 kolleger i Islamiska forskningsvetenskapliga rådet vid Al-Azhar-universitetet som är högre tjänstemän, avlönade av den egyptiska regeringen, har utfärdat inte mindre än något de själva kallar fatwa och deklarerar att stålmuren är strängt halal (laglig) och att de som opponerar sig mot den ”bryter mot Islams bud”, med andra ord är de kättare. I själva verket, förklarar våra doktorer i (i)slamkryperi, används tunnlarna som grävts av gazabor under gränsen för ”knarksmuggling och andra slags kontraband som hotar Egyptens stabilitet”. Kort sagt finns det anledning att rycka sig i skägget.

Khalifas katastrofskrapa

http://www.burjdubaiskyscraper.com/burj_dubai_2.jpg

I andra änden av Arabvärlden, i emiratet Dubai (med 200 miljarder dollar i skulder), invigdes måndagen den 4 januari världens högsta skyskrapa, Burj Al Khalifa (Khalifaslottet, efter den styrande emiren) som man  hellre borde kalla Burj Al Majd Al Abir Al Khalifa (Slottet till kalifens efemära ära): 828 meter högt och 164 våningar. Kostnad? En bagatell på 1,5 miljarder dollar. Invigningen försenades dock litet på grund av strejker från den asiatiska slavarbetskraftens sida under 2007 (Läs mer om detta i Révolte à Dubaibylone [Revolt i Dubaibylonien] och L'intifada des travailleurs indiens [Indiska arbetarintifadan]) men slutet gott allting gott (”allt har fungerat bra tills nu”). 

Ni frågar er varför vi har byggt allt det här? För att förbättra livskvaliteten och få folk att le. Jag tror att vi måste fortsätta med det. Kriserna kommer och går. Vi bygger för framtiden”, förklarade Mohammed Alabbar, ordförande för Emaar Properties, den störste byggherren i arabvärlden och projektets upphovsman. Skrapan (utmärkt av en cirkel på satellitfotot) är pärlan i ett kvarter som har kostat 20 miljarder. Den ska hysa 12 000 personer, kontor och ett Armanihotell.

Från vanligtvis välunderrättat håll erfar vi att Schejk Bin Ladin bara väntar på att Airbus ska leverera en A 380 för att krascha det mot detta djävulens torn.

Såvitt jag vet har inte Khalifaslottet blivit föremål för någon fatwa, varken för eller emot. Ändå borde det finnas mycket att säga om detta.

Här är något att bita i för ulema, den islamiska teologkåren:

Bland tecknen på jordens undergång och den stundande Yttersta domen pekar Profeten ( صلى الله عليه و سلم) ut  dessa när han svarar en fråga från Jibril (عليه السلم): ”När du ser trashankar, tiggare, fattiglappar och herdar tävla om att bygga högre och högre hus”. (hadith [sunna] återberättad av Al-Boukhâri och Mouslim).

”Bygger ni av lättsinne ett monument på varje kulle? Och uppför ni slott som om ni skulle leva för evigt?” frågar profeten Hûd (عليه السلم), ättling till profeten Noah (عليه السلم), det otrogna folket 'Ad i Koranen (Sura 26, As Shuaraa, Poeterna, 128-129) och han tillägger: ”Jag fruktar för er del straffet i skepnad av en Fasans dag”. Och bestraffningen skulle komma som en torka buren av en ”ofruktbar vind” eftersom folket 'Ad för sent ångrat sitt högmod.


Sista ordet får en annan odödlig, den store Bertolt Brecht:

Frågor från en arbetare som läser

 
Vem byggde Tebe med de sju portarna?
I böckerna står kungars namn.
Har kungarna släpat fram klippblocken?
Och Babylon som förstördes så ofta -
vem byggde upp det så många gånger? I vilket hus
bodde det rika Limas timmermän?
Vart gick murarna den kväll då den kinesiska muren
stod färdig? Det stora Rom
fylls av triumfbågar. Vem reste
dem? Vem triumferade caesarerna över? Hade
det mångbesjungna Bysans
endast palats för sina invånare? Till och med
i det legendomspunna Atlantis
skrek den natt havet slukade staden
de drunknande efter sina slavar.
 
Den unge Alexander erövrade Indien.
Han ensam?
Caesar slog gallerna.
Hade han inte åtminstone en kock med sig?
Filip av Spanien grät när hans flotta
gått under. Grät ingen mera än han?
Fredrik den andre segrade i sjuårskriget.Vem
segrade mera än han?
 
Varje sida en seger.
Vem lagade festmåltiden?
Vart tionde år en stor man.
Vem betalade omkostnaderna?
 
Så många berättelser.
Så många frågor.
 
Översatt av Erwin Leiser, i Tysk lyrik / urval av Sven Lindner, Stockholm, 1971 (All världens lyrik)


Ayman El Kayman, lokaldelegat för Al Intihad Al Alami Li Talabati Al Houat, De amatörmässiga religionsstudenternas världsunion

Ha en trevlig vecka, trots allt!
Må Andens Kraft vara med Er!
Tills nästa vecka!


Källa: Coups de dent - Chronique satirique hebdomadaire sur l'actualité politique française et mondiale-Le mur de la honte et la tour d’orgueil


Originalartikel publicerad den 5 Januari 2010

Om skribenten

Anders Jungnell är en samarbetare av Tlaxcala, översättarnas internationella nätverk för språklig mångfald. Denna översättning fritt återges, förutsatt att dess författare, översättare källa anges.

URL till denna artikel på Tlaxcala:
http://www.tlaxcala.es/pp.asp?reference=9716&lg=sv

 


UMMA: 10/01/2010

 
 SKRIV UT DENNA SIDA SKRIV UT DENNA SIDA 

 SKICKA DENNA SIDA SKICKA DENNA SIDA

 
DENNA SIDADENNA SIDA 

 tlaxcala@tlaxcala.es

  3:45